Werkwijze

Wil je meer inzicht in jouw klantdata en jouw bedrijf? Insurance Data koppelt al jouw data uit verschillende bronnen en presenteert deze in overzichtelijke dashboards. Dit geeft je de mogelijkheid om kansen te benutten en tijdig operationele en startegische keuzes te maken. 

Wat wij doen

Verzamelen uit bronnen
Vanuit verschillende bronnen wordt jouw data ontsloten.

Rationaliseren
Deze data wordt gestructureerd voor verder gebruik. 

Combineren
De data uit de verschillende bronnen wordt gecombineerd om het juiste resultaat te kunnen laten zien. 

Ontsluiten/teruggeven
De gecombineerde data kan worden ontsloten naar andere tools, bijvoorbeeld voor analyse-, of marketingdoeleinden.

Dashboarden
Via gebruiksvriendelijke én overzichtelijke dashboards krijg je inzicht in jouw portefeuille.

Signaleren
In de dashboards signaleer je grote veranderingen of discrepanties.

Voorspellen
Door gebruik van intelligente technologieën (o.a. AI) is het mogelijk om voorspellingen te maken op toekomstig klantgedrag. 

Werkwijze

Invalshoeken

Via verschillende invalshoeken zijn diverse standaard dashboards beschikbaar in een beveiligd portal. Daarnaast is het mogelijk om maatwerk dashboards te ontwikkelen. 

 

Invalshoek 1
Invalshoek 2
Invalshoek 3
Invalshoek 4
Invalshoek 5
Invalshoek 6
Invalshoek 1

Financieel

Binnen de invalshoek 'Financieel' zijn onder meer de volgende dashboards beschikbaar om de financiële positie van jouw bedrijf te kunnen volgen en analyseren. 

 • Balans
 • Resultatenrekening
 • Openstaande posten
Invalshoek 2

Volmachtresultaat

De invalshoek 'Volmachtresultaat' heeft standaard de volgende analysedashboards beschikbaar:

 • Premie/schadestatistieken
 • Resultaat-analyse
 • Schade overzicht per boekjaar
 • Schade overzicht per schadejaar
Invalshoek 3

Compliance

De invalshoek 'Compliance' heeft de volgende ondersteunende dashboards voor de uitvoering van het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten beschikbaar. Denk hierbij aan:

 • Cumulatierisico
 • Naverrekeningen
 • Naselectie
 • Coulancebetalingen
 • Inrichting provisie
 • Volmachtbeloning
 • Bevoegdheden
 • Etc.
Invalshoek 4

Operationeel

De invalshoek 'Operationeel' verzorgt overzichten op het gebied van:

 • Werklijsten schade
 • Wachtlijsten acceptatie 
 • Agenda (s)
 • Etc.
Invalshoek 5

Commercieel

De invalshoek 'Commercieel' geeft onder andere dwarsdoorsnedes van:

 • De omzet
 • Productie (nieuw, wijziging, royement)
 • Witte vlekken
 • Relaties
 • Agenten
Invalshoek 6

Portefeuille

De invalshoek 'Portefeuille' zorgt voor diverse inzichten in onder andere:

 • Datakwaliteit
 • Portefeuillesamenstelling
 • Portefeuilleontwikkeling
 • Geografische spreiding van de portefeuille
 • Expirerende polissen
 • Niet prologerende polissen
 • Polisdichtheid
 • Etc.

Wij gebruiken cookies om jouw ervaring te verbeteren!