Nadenken over keuzes

16 februari 2024

Voor een succesvolle implementatie van een Business Intelligence (BI) ofwel datastrategie is het noodzakelijk om doordachte keuzes te maken. Die niet alleen van invloed zijn op de wijze waarop gegevens worden verzameld en geanalyseerd, maar tevens verstrekkende gevolgen hebben voor de algehele bedrijfsvoering en besluitvorming.

De eerste fundamentele keuze betreft de route van uw databronnen naar een data warehouse, dat fungeert als de centrale opslagplaats voor al uw gegevens. Dit warehouse vormt niet alleen de basis voor analyses en rapportages, maar ook voor toekomstige inzichten en voorspellingen. Het is cruciaal om de impact van deze beslissing op uw primaire transactiesystemen, zoals ANVA, DIAS CCS, zorgvuldig te overwegen om prestaties, integratie en operationele efficiëntie te waarborgen.

Overweeg de mogelijkheid van een onafhankelijke entiteit die als veilige haven fungeert voor uw data, zonder beïnvloeding door andere belangen. Dit waarborgt de integriteit en veiligheid van uw gegevens, los van de derde partijen. 

Een kritieke vraag betreft de bewerking van data afkomsting van bronnen buiten uw systeemhuispakket. Het waarborgen van nauwkeurigheid en consistentie van deze gegevens is essentieel, en de keuze tussen bewerking door uw systeemhuis of een onafhankelijke entiteit vereist zorgvuldige overweging. 

Om een effectieve BI-stategie te waarborgen, is het noodzakelijk om controle te hebben over alle tot stand gekomen koppelingen, zowel technisch als zakelijk. Begrip van hoe en wanneer gegevens worden uitgewisseld tussen systemen is van groot belang. 

De keuze tussen een Microsoft-geörienteerde IT-strategie of een meer divers non-Microsoft pad beïnvloedt de selectie van BI-tools en verdere technologische ontwikkelingen binnen uw organisatie. Integreerbaarheid van systemen speelt hier een grote rol.

De strategische beslissing over het behoud van historische data bereist overweging van de duur en hoeveelheid, rekening houdend met de behoefte aan vergelijkingen met voorgaande jaren en toekomstige ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie (AI). 

Stadia van implementatie
Na het beantwoorden van de cruciale vragen volgen verschillende stadia om tot een datavolwassen strategie te komen. 

Fase 1: bron ontsluiting
De basis van beschikbare data komt vaak uit systeemhuispakketten zoals ANVA, DIAS, CCS, etcetera. Daarnaast kunnen er bronnen ontsloten worden zoals Finly, Exact online, Postex, AWI en overige externe bronnen en koppelvlakken vereist. 

Fase 2: data rationalisatie
Het raionaliseren van ruwe data vergt ervaring en programmeerwerkzaamheden om tot een bruikbare dataset te komen.

Fase 3: compleet, accuraat, betrouwbaar en consistent
Een dataset die na stap 1 en 2 compleet, accuraat en betrouwbaar is, is nu geschikt voor BI-tooling en andere toepassingen.

Fase 4: dashboarding
Het gebruik van BI-tooling, zoals Mircosoft BI, maakt inzicht in uw data visueel. Een dudielijke strategie voor inzichten en rapportage is cruciaal.

Fase 5: implementatie van AI
Na het doorlopen van bovenstaande stappen is het tijd om AI in te zetten voor geavanceerde analyses, zaols het afzetten van klantwaarde tegen verwacht royementsrisico.

 

Wij gebruiken cookies om jouw ervaring te verbeteren!